flag_thailand ไทย | flag_england ENG
flag_thailand ไทย | flag_england ENG

เข้าสู่ระบบ
บริการด้านออกแบบ
ออกแบบเว็บไซต์ ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
ออกแบบเว็บไซต์สำหรับองค์กร บริษัท ห้าง ร้านค้า รวมถึงเว็บไซต์ให้บริการออนไลน์ทุกรูปแบบ วางระบบเว็บไซต์ให้ตรงต่อความต้องการที่ต้องการใช้งานจริง สวยงาม โดดเด่น อย่างมีเอกลักษณ์ เพิ่มจุดเด่นให้น่าจดจำ
ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ภาพโฆษณาของสินค้า และบริการของท่าน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของท่าน
ค่าบริการ
ค่าบริการออกแบบเว็บไซต์
ออกแบบเว็บไซต์ ประหยัด ยอดนิยม สุดคุ้ม
ราคา 8,000 บาท 12,000 บาท 15,000 บาท
จำนวนหน้าเว็บ 5 หน้า 7 หน้า 10 หน้า
รองรับขนาดทุกอุปกรณ์
ฟรี Web Hosting 1 ปี 1 ปี 1 ปี
ฟรี Domain Name 1 ปี 1 ปี 1 ปี
ฟรี การอัพเดทข้อมูล ฟรี 3 ครั้ง/ปี ฟรี 4 ครั้ง/ปี ฟรี 6 ครั้ง/ปี
ฟรี สถิติการเข้าชมเว็บ
ฟรี เชื่อมโยง Social Network
ฟรี ระบบติดต่อ ส่งตรงถึงอีเมล
ฟรี Google Map
ฟรี บริการช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา
       


ค่าบริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
ออกแบบสื่อ ราคา
A5 สอบถามเพื่อประเมินราคา
ได้ที่หมายเลข (086)-399-8080
A4
A3
A2
ขนาดใหญ่กว่า