ติดต่อเรา

       งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม

ธนัชญา ทวีกิจพัฒนชัย
Thanatchaya Thaveekitpattanachai


M : 08-6399-8080 Tel : 0-2197-8364
Fex : 0-2165-0393 www.mhe-exhibition.com
Email : Mheexhibition@gmail.com