บทความ

 • ฉลากสิ่งแวดล้อม ดึงดูดผู้บริโภครักโลก
  ฉลากสิ่งแวดล้อม ดึงดูดผู้บริโภครักโลก
  'ฉลากสิ่งแวดล้อม' ดึงดูดผู้บริโภครักโลก กรุงเทพธุรกิจ. ฉบับวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2558, หน้า 1,5 “โครงการฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5” ประวัติความเป็นมา ประเทศเยอรมนีได้เริ่มนำฉลากสิ่งแวดล้อม มาใช้อย่างจริงจังเป็นประเทศแรก มีสัญลักษณ์เป็น นางฟ้าสีน้ำเงิน (Blue Angel) สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยและคณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย…
 • ประโยชน์ของรถโฟล์คลิฟท์ที่สำคัญต่อองค์กร
  ประโยชน์ของรถโฟล์คลิฟท์ที่สำคัญต่อองค์กร
  รถโฟล์คลิฟท์          เป็นรถที่ถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อใช้ในงานการยกของสำหรับโกดัง ห้างร้าน หรือโรงงานต่างๆ ซึ่งถือว่ามีประโยชน์ต่อองค์กรนั้นๆ เป็นอย่างมาก รถโฟล์คลิฟท์ นับว่าเป็นเครื่องทุ่นแรงที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร หรือห้างสรรพสินค้าได้อย่างมหาศาล ซึ่งมีประโยชน์มากมาย ดังนี้ ช่วยประหยัดทรัพยากรด้านแรงงาน หากไม่มีเครื่องทุ่นแรงอย่างรถโฟล์คลิฟท์ องค์กรต่างๆ ก็อาจจะสามารถยกหรือเคลื่อนย้ายสินค้าได้เช่นกัน แต่อาจมีความจำกัด…
 • กระทรวงพลังงาน เร่งวิจัยสาธิต ระบบจัดการพลังงานภาคขนส่ง
  กระทรวงพลังงาน เร่งวิจัยสาธิต ระบบจัดการพลังงานภาคขนส่ง
       กระทรวงพลังงาน โดย กองทุนเพื่อส่งสเริมการอนุรักษ์พลังงาน ร่วมกับ สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ศึกษาวิจัยการสาธิตระบบบริหารจัดการพลังงานในภาคขนส่ง มุ่งเน้นให้เกิดการประหยัดพลังงานในภาคขนส่งอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน วัตถุประสงค์ของโครงการ      เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มผู้ประกอบการสามารถประยุกต์ใช้และพัฒนาประสิทธิภาพการใช้งานพลังงานได้อย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้อุปกรณ์ หรือเทคโนโลยี ร่วมถึงการอบรมให้ความรู้และพัฒนาบุคลากรด้านการขับขี่เพื่อความประหยัดพลังงาน และส่งเสริมกลไกบริษัทจัดการพลังงาน (Energy…