รู้ก่อนย่อมดีกว่า! แนวทางของบรรจุภัณฑ์ในอนาคต ทำอย่างไรให้สินค้าของคุณเป็นที่สนใจก่อนใคร

Packaging Function เป็นเรื่องแรกที่ต้องให้ความสำคัญ โดยจะประกอบไปด้วยหลักการ ต่างๆ ควบรวมกันไว้ อาทิ การบรรจุ (Contain) การรักษาป้องกันทั้งในเรื่องของความปลอดภัย ของคุณภาพสินค้าและระยะเวลาการเก็บรักษา (Protection & Shelf Life)การขนส่ง (Distribution) การพิมพ์ บรรจุภัณฑ์ เพื่อสื่อสารไปยังผู ้บริโภค (Communication) คุณภาพในการผลิตบรรจุภัณฑ์ ที่สม่ำเสมอและใกล้เคียงกัน (Uniformity for mass scale) และขีดความสามารถในการผลิต เพิ่มเติม (Supply chain) ในแง่ของบรรจุภัณฑ์ท้องถิ่นนั้นอาจจะไม่สามารถตอบโจทย ์ของการผลิตเชิงธุรกิจในปัจจุบันได้ผู้ประกอบการจึงจะต้องใช้วิทยาการ บรรจุภัณฑ์เทคโนโลยี นวัตกรรม การตลาด การ สื่อสาร และเรื่องของศิลปะเข้ามาช่วยในทั้ง ระบบ ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมสินค้าจากแหล่ง ผลิต การำเลียงขนส่ง เก็บรักษา และจัด จำหน่าย จนถึงมือผู้บริโภค โดยเสียค่าใช้จ่ายที่ เหมาะสมกับการตลาดและตรงตาม Positioning ของสินค้า โดยคำนึงถึงหน้าที่และความสำคัญ ของบรรจุภัณฑ์ตามวิทยาการ 2 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านเทคนิค (การบรรจุ การปกป้องสินค้า การ รักษาคุณภาพสินค้าการลำเลียงขนส่งการวาง จำหน่าย การรักษาสิ่งแวดล ้อมและการกำจัด) 2. ด้านการตลาด (การโฆษณาและส่งเสริม การขายการแสดงข้อมูลสินค้าการตั้งราคาขาย

Packaging Trends ที่ตอบสนองไลฟ์สไตล์ปัจจุบันของกลุ่มผู้บริโภค โดยทั่วไปผู้บริโภคจะมีความต้องการ 3 ส่วนด้วยกัน ได้แก่ สินค้านั้นๆสามารถตอบสนองความ ต้องการของตัวเอง ความต้องการของคนรอบข้างและความ ต้องการของโลก (เรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม) แบ่งเป็น

1. Aging Consumer กลุ่มผู้บริโภคสูงอายุ 65 ปีขึ้นไป นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ที่ตอบสนอง คือ Universal design of packaging (UD) เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบเพื่อให้ใช้ได้ทุก เพศทุกวัยโดยเอาความสะดวกสบายในการใช้งานของผู้สูง อายุเป็นบรรทัดฐาน โดยมี 9 คอนเซ็ปต์ในการออกแบบ คือ รับรู้-เข้าใจง่ายถือ-จับง่ายใช้งานง่ายใช้แรงน้อยในการเปิด หยิบง่ายเก็บง่าย ศึกษาคุณสมบัติง่าย ทิ้งง่ายและปลอดภัยต่อการใช้งาน

2. Younger Generation Consumer กลุ่มผู้บริโภค วัยหนุ่มสาว มักจะมีบุคลิกพึ่งพาเทคโนโลยี เน้นอารมณ์เป็น หลัก มีความต้องการของตัวเองสูง แนวโน้มผู้หญิงทั่วโลก เพิ่มมากขึ้น ผู ้หญิงจะเป ็นคนตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าต่างๆ มากขึ้น นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ที่ตอบสนอง คือ บรรจุภัณฑ์ ที่ตอบสนองความสุขของผู ้ซื้อ และแบ่งแยกเฉพาะสำหรับ เพศ-วัยที่ต่างกัน ผ่านสี ดีไซน์ กราฟฟิก และฟังก์ชั่นการ ใช้งานต่างๆ สินค้า-บรรจุภัณฑ์สำหรับผู้หญิง ต้องดูทันสมัยจุดเด่นของสินค้าสื่อสารชัดเจน ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ มักเป็นสินค้าเพื่อความสวยงาม-สุขภาพ สินค้า-บรรจุภัณฑ์สำหรับผู้ชาย กลุ่มสินค้าประเภท สกินแคร์และกลุ่มเครื่องดื่มสำหรับผู้ชายในปัจจุบันเติบโตสูง มาก บรรจุภัณฑ์ที่พกพาสะดวก ดีไซน์ทันสมัย เรียบง่าย เข้าใจง่าย ไม่ยุ่งยาก ใช้สีที่สื่อถึงความมั่นใจเรื่องเพศ เช่น สีดำ น้ำเงิน และเทา จะได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง

3. Urbanization Consumer กลุ่มผู้บริโภคในเมือง ใหญ่ ครอบครัวขนาดเล็กลงเร่งรีบในการเดินทาง มีไลฟ์สไตล์ แบบ On-the-Go (เดินไป ใช้ไป รับประทานไป ในขณะเดียวกัน) พึ่งพาอินเตอร์เน็ต ซื้อสินค้าในโมเดิรน์เทรด นิยมซื้ออาหาร แช ่แข็ง อาหารกึ่งสำเร็จรูป อาหารพร ้อมรับประทาน : นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ที่ตอบสนองจะต้องมีฟังก์ชั่นการใช้งาน ที่สะดวกใช้ครั้งเดียว น้ำหนักเบาและการออกแบบน่าสนใจ

4. Higher Educated Consumer กลุ่มผู้บริโภคที่มีการศึกษาสูง นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ที่ตอบสนองจะเน้นเรื่อง คุณประโยชน์ คุณค่า ความปลอดภัย ผลิตจากธรรมชาติ บอกจุดเด่นชัดเจน มีมาตรฐานและรางวัลต่างๆ การันตี

5. Rising income level กลุ่มผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อสูง เป็นกลุ่มที่มีจำนวนไม่มากแต่น่าสนใจ นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ที่ตอบสนอง คือ บรรจุภัณฑ์ที่ตอบสนองความสุขและความ รู้สึกของผู้ซื้อ ต้องผลิตน้อย หรือผลิตเฉพาะโอกาสพิเศษ จับ จุดเด่นหรือเรื่องราวมาถ่ายทอดผ่านงานดีไซน์ รูปแบบสวยหรู มีระดับ มีผู้เชี่ยวชาญหรือ Specialist แนะนำ

6. Save my world กลุ่มผู้บริโภคนักอนุรักษ์ มักจะให้ความสนใจกับ 3 ประเด็นไปพร้อมกัน คือ เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ที่ตอบสนองจะ ต้องให ้ความสำคัญเรื่อง Reduce Recycle Reuse

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
งานสัมมนาเปิดโลกทัศน์การพิมพ์บรรจุภัณฑ์ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงแรมตะวันนา กรุงเทพฯ
หัวข้อ : แนวโน้มและนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์
วิทยากร : คุณมยุรี ภาคลำเจียก ที่ปรึกษาสมาคมบรรจุภัณฑ์ไทย