ผู้ที่ต้องการออกงาน
ติดต่อลงทะเบียนเพื่อจองบูธ

จองบูธงาน
MHE Roadshow

ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมสัมมนา
ติดต่อลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมสัมมนา

คลิก ลงทะเบียนสัมมนา

เราคือใคร ?

    บริษัท พีเอ็มพี แมนเนจเม้นท์ จำกัดเป็นผู้จัดงานแสดงเครื่องจักรระบบขนส่งเลียง โลจีสติกส์ คลังสินค้า และเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ MHE & PACK MAC Exhibition ซึ่งเป็นการรวมกันของ 2 ส่วนภาคอุตสาหกรรม คืองานที่เกี่ยวกับระบบการจัดเก็บสินค้าคงคลัง ขนส่ง-ขนย้ายสินค้า และงานบรรจุภัณฑ์ประเภทต่างๆ เข้ามาไว้ด้วยกัน ...

MHE Roadshow จ.สมุทรสาคร 2566

ผู้สนับสนุนของเรา