เราคือใคร ?

บริษัท พีเอ็มพี แมนเนขมันท์ จำกัด เป็นผู้จัคงานแสคงสินค้าอุตสาหกรรม และ งานสัมมนาคุณภาพ โคยใช้ชื่องานว่า “MHE Roadshow” มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด จัดบูธงานแสดงสินค้อุตสาหกรวม และ งานสัมมนาให้ความรู้แก่ผู้เข้าชมงาน