[ประชาสัมพันธ์] Free! เชิญท่านผู้ประกอบการหรือประชาชนทั่วไปเข้าร่วมฟังสัมมนา 2 หัวข้อคุณภาพ

          เชิญท่านผู้ประกอบการหรือประชาชนทั่วไปเข้าร่วมฟังสัมมนา ในวันที่ 24 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ ห้องกรุงศรี 1
ในหัวข้อ “Smart Factory ในยุคอุตสาหกรรม 4.0” และ “การเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ” โดย 2 ท่านอาจารย์ชื่อดัง นอกจากนี้ท่านจะยังได้พบกับสินค้าอุตสาหกรรมที่ไปโชว์ในวันงานนั้นอีกด้วย 

ท่านสามารถกรอกรายละเอียดส่งอีเมล info@mhe-exhibition.com หรือแฟกซ์กลับมายัง 02-197-8364 เพื่อสำรองที่นั่ง