[สนับสนุน] ทีมงาน MHE เดินทางเข้าไปขอบคุณสมาคม

ทีมงาน Mhe ได้เดินทางเข้าไปขอบคุณสมาคมต่างๆ ที่สนันสนุนงาน MHE-EXHIBION ที่ผ่านมา และนำแคตาล็อคสินค้าอุตสาหกรรมไปมอบให้แกสมาชิกแต่ละสมาคม